Εταιρικό Προφίλ

 

Η MEDiHOLD Α.Ε  διαχειρίζεται έναν Όμιλο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων αποτελούμενο από τις μονάδες:

«ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ και ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ».

 

Καλύπτουν ευρύτατες πληθυσμιακές περιοχές σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής με εύκολη οδική πρόσβαση και παρέχουν αξιόπιστες ιατρικές υπηρεσίες με εκπτώσεις επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΙΑΡΕΙΩΝ

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ